Marţi, 25.06.2019, 06:22
Bine aţi venit Vizitator | RSS

Drasliceni

bineemptyaiemptyvenitemptypeemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptysiteulemptyemptydrasliceni  

 
 
 
Comuna Drăsliceni
 
Componenţa: satele Drăsliceni, Ratuş, Logăneşti. Populaţia: 3026 locuitori.
Primar: dl Petru Buzu, telefon de contact 248 73 236

Scurt istoric:
Este cunoscut un act din timpurile lui Ştefan cel Mare prin care la 26 februarie 1491 se confirma spătarului Purice şi altora două sate pe Nistru, „Drisliovoie" şi „unde a fost Nosco". S-a presupus că Drislivoie sau Drislovca ar putea să fie Drăslicenii de azi. Prima menţiune ca atare a satului apare într-un zapis din anul 1634, 5 martie, prin care unul Guguliţă, feciorul Dresoaiei din Dresliceni, se arată că a vîndut drept un cal bun preţuit la 40 de zloţ bătuţi şi 20 de taleri bani şi o vacă cu viţel lui Ionaşcu vornicul toată partea lui şi a fratelui său din sat din Cobîlca.

Apoi localitatea este menţionată într-o carte de judecata din 1641 de la Vasile Lupu voievod. Actul este un suret, adică o traducere de la începutul secolului al XIX-lea. Domnitorul întăreşte urmaşilor lui Popşa din Popseşti un iaz, la care pretindeau locuitorii din datul Tulbureşti, ţinutul Orhei. Din document aflăm că vornicul Neneul a adunat bătrâni de frunte care să mărturisească ce ştiu despre acest iaz. Printre martori apare şi un Ivancea din Drăsliceni. Următoarea consemnare a satului o avem într-un act din 1698. In luna mai a acestui an, o stăpînă de moşii Mierla Răuletoaie a tocmit un zapis la Drăsliceni, prin care dăruieşte nepotului său Darie, partea ei de ocină, satul Hruşova, pe Ichel, în ţinutul Orheiului. Însă pentru prima dată „Răzeşii de pe moşia Drăsliceni" sunt amintiţi într-o carte de la Domnul Moldovei Antioh Cantemir din anul 1707.
Dacă la anul 1634 există deja toponimul Drăsliceni, practic conturat, aceasta înseamnă că formarea acestui toponim a decurs în perioada de timp de după anul 1561 dacă acceptăm formula cunoscută din istoriografie, deci, aproximativ în răstimpul dintre anii 1561-1634 s-a format denumirea înrădăcinată a locului Drăsliceni.
De asemenea, se spune, că strămoşii au tăiat multă pădure până a fost făcută vatra actuală a satului. În afară de aceasta, tradiţia susţine, că prima fântână a satului Drăsliceni, a fost făcută în partea de vest a actualului sat. Acolo se află şi vechiul cimitir cu osemintele strămoşilor, în care s-au păstrat până astăzi multe pietre funerare.

 

Agenţii economici:

Nr.d/or.

Denumirea agent. Economic.

Locul de activitate Genul de activitate Conducător;Contabil Telefoane
1. CONSUMCOOP „ „Drăsliceni" Drăsliceni, Ratuş, Logăneşti Comerţul cu amănuntul Varzari Vera Ursu Claudia 73-355
2. SRL „Rombor-com" Drăsliceni   Onica Roman Onica Iuliana 73-348
3. Î.I „ Guzun Nina" Drăsliceni   Guzun Nina Guzun Zina 73-404
4. Î.I" Buzu Elvira" Drăsliceni   Buzu Elvira 73-268
5. Î.I „ Negura Alexandru" Drăsliceni Secţie de mizeluri Negura Alexandru 73-530
6. S.C"Rudenie" SRL Drăsliceni Comerţ cu amănuntul, cinema. Isac Ion 079410505 73349
7. F.P.C" Fani"SRL Drăsliceni Producerea, comercializ. şi prel..mărfur.,frigider Bîtlan Stepan   34-383 069142258
8. SC" Odrosar" SRL Drăsliceni Fabricarea element. din beton Teca Cezar 446937
9 Î.I" Chiperi" Drăsliceni Incubator Chiperi Zinaida 34-619(d)
10. SRL" Guzun Alexandru" Variat Transporturi rutiere de mărfuri Guzun Alexandru 73-284
11. S.C" DIMOLCES" SRL Drăsliceni (toc) Fabricarea element. din beton Ursu Ion D. 35-384
12. Î.I „ Devis - Spînu" Ratuş Comerţ. cu amănuntul Victor Spînu 35-277
13. Î.I „ Bajora Isidor" Ratuş   Bajora Vasile 35-218
14. Î.I „ Guzun Isidor" Ratuş   Guzun Isidor 35-377
15. Î.I „ Furtună Grigore" Ratuş   Furtună Grigore 35-203
16. SRL" PETROCUB şi CO" Ratuş Comercializ. petrolului Botnari Alexandru Rogojina L. 35-359  
17. SRL" Ratuş" Ratuş Prelucr. prod. agric.(moară Ursu Tudor 35-361
18. SRL „ Tacriscom" Ratuş brutărie Ursu Ion Tudor 238836 35396
19. SRL „ Acadivi" Ratuş Producerea dulciurilor din -panificaţie. Ursu Tatiana 35396
20. Î.I „ Negura Vasile" Drăsliceni 1. Întreţinerea tehnică şi reparaţ. maşin; 2. depozit p/u păstrarea fructelor şi legumelor Negura Vasile 34306 73-121
21. Î.I „ Dabija Maria" Ratuş Cafenea, bar şi vulcanizare Dabija Maria  
22. G.Ţ „ Spînu Andrei" Ratuş Producerea seminţ., cultura plantelor agricole Spînu Andrei 35-342
23. G.Ţ „ Boaghie Elena" Ratuş   Boaghie Dionisie 35-325
24. „Efcomagro IM"SRL Logăneşti Cultura plantelor, depozit Efros Mihail 34-404
25. SRL" Tranzit" Logăneşti Brutărie Bernadski Leonid 728671
26. Î.M „ Leafstream"SRL Logăneşti Uscarea şi sortarea tutunului Negherneac Eduard 73-222
27. SRL" Tulparex" Logăneşti Uscarea şi sortarea tutunului Faizrahmanov Farid 535221, cont., D-na Galina
28. SC"ANDREALEX RIM"SRL Drăsliceni Pescuitul Spînu Alexei 34-329
29 SRL „Murmur de Izvor" Drăsliceni Hotel Bogdan Tatiana 069340376
 
 
 
Institutii publice:

1. Gimnaziul Drăsliceni cu o capacitate de 650 de locuri, în prezent învaţă 200 elevi. 
2. Grădiniţă de copii , cu trei grupe în număr de 75 de copii. 
3. Casă de Cultură cu 240 de locuri. 
4. Bibliotecă publică cu un fond de carte de 9283 de exemplare.
5. Biserica cu hramul „Acoperemîntul Maicii Domnului", construcţia căreia a fost începută în anul 1913.
6. Şcoala sportivă, în care învaţă 245 de elevi care practică fotbalul, taekvondo, voleibol, şah, dame, lupte libere. 
7. Oficiul Medicilor de Familie „Drăsliceni", unde activează un medic de familie şi 5 asistenţi medicali. 
8. O baie publică care urmează a fi pusă în funcţiune după reparaţie.

I. Satul Ratuş: 
 
1. Gimnaziul Ratuş, unde învaţă 167 de elevi
2. Grădiniţa de copii cu trei grupe în care sunt 75 de copii.
3. Casă de Cultură cu 400 de locuri.
4. Biserica cu hramul "Sfînta Parascheva", construcţia căreia a fost începută în anul 2006. 
5. Bibliotecă publică cu un fond de carte de 4700 de exemplare.
6. Complex sportiv
7. Oficiul medicilor de familie „Ratuş" unde activează 5 medici de familie şi 20 de asistenţi medicali. (Pe teritoriul aceluiaşi C.S. „Ratuş" se află şi Centrul de urgenţă medicală).
 
Pe teritoriul comunei Drăsliceni activează următoarele ansambluri populare: 
 
- Formaţia folclorică de dans "Cucoara"; 
- Ansamblul folcloric de bărbaţi "Şoimanii"; 
- Grupul vocal de femei "Floarea dorului".

 

Organizaţii neguvernamentale:

Data înregistr.; organul înregistr. Data constit.asociaţiei Denumirea Asociaţiei Obşteşti Scopurile Asociaţiei Obşteşti Codul fiscal Sediul, adresa Juridice N.P.P conducătorului Asociaţiei, Telefon
03.03.03 Ministerul Justiţiei - Geronimo Tineret - satul Ratuş Buzu Alexei 35-205
Decizie nr. 2.6 din 22.02.99, Consiliul raional Criuleni - AUG „ Drăsliceni-Gaz" Probleme sociale - satul Drăsliceni Guzun Gheorghe 73-399
01/25.03.05 Pr.Drăsliceni   20.02..05 Clubul Sportiv de Fotbal „Izvoraş-67" Popularizarea şi propagarea fotbalului; 34328480 s. Ratuş, Complexul Sportiv Spînu Victor 35-277
02/11.08.06 Pr.Drăsliceni   11.07.06 Clubul Veteranilor Sportivi „ Izvoraş-Drăsliceni" Popularizarea şi propagarea fotbalului; 34665484 satul Drăsliceni domiciliu, Onica Ion Onica Roman 34-533
01/02.01.07 Pr.Drăsliceni   03.12.2006 Curcubeul Prichindeilor Sporirea nivelului educaţiei în grădiniţe 34673480 s. Ratuş, grădiniţa de copii Negura Vera 35-228
02/05.04.07 Pr.Drăsliceni   03.12.2006 Pro-Copilărie Sporirea nivelului educaţiei în grădiniţe 34680483 satul Drăsliceni grădiniţa de copii

Guzun Olga 73-242

 

 

 
Funcţionari publici:
 

Numele, prenumele, patronimicul

Funcţia

Telefoane de contact

Serviciu

Domiciliu

Chiperi Valentina Andrei

secretar

73-238

73-384, 069913855
Efros Elena Foma

Contabil-şef

73-280

73-220, 069913877
Guzun Maria Nicolae

Perceptor fiscal

73-172

35-364, 068562717
 
Ultima actualizare (Luni, 07 decembrie 2015 12:44)
 

ipv6 test
Meniu site
Drăsliceni
Imnul Drăsliceni
Drăsliceni
IP-ul tau
Curs Valutar
Contacteaza Admini
Zilele Site-ulu
Cum e satul?
cum este satul Drăsliceni?
Total răspunsuri: 61
Drăsliceni